JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Fällande domar i det s.k. Södertäljemålet

[2014-09-01] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i det s.k. Södertäljemålet, ett av de mest omfattande brottmålen som avgjorts i Sverige. Hovrättens dom innebär att tingsrättens domslut står fast i stora delar. Även hovrätten konstaterar att det har funnits ett nätverk i Södertälje som har ägnat sig åt kriminell verksamhet med bl.a. illegalt spel, indrivningsverksamhet med våldsinslag och utpressning och dömer nätverkets ledare till livstids fängelse för bl.a. anstiftan av tre mord, människorov och utpressning. Ytterligare 16 tilltalade döms till fängelsestraff av varierande längd för brott som begåtts inom ramen för nätverket, däribland inblandning i tre mord.

Arton personer åtalades och dömdes i tingsrätten för bl.a. anstiftan av tre mord, mord, försök till mord, människorov och utpressning. Sedan domen överklagats undanröjdes tingsrättens dom av Svea hovrätt den 5 oktober 2012 och målet återförvisades till tingsrätten eftersom det visade sig att en av tingsrättens nämndemän hade varit jävig. Tingsrätten höll ny huvudförhandling i målet och meddelade ny dom den 29 augusti 2013. Domen överklagades på nytt av åklagarna och samtliga tilltalade. Sedan en av de tilltalade avlidit har hovrätten hållit huvudförhandling mot 17 tilltalade i målet under tiden november 2013 – juni 2014 och har idag meddelat sin dom. 

Hovrätten konstaterar liksom tingsrätten att det har funnits ett nätverk i Södertälje som har ägnat sig åt kriminell verksamhet med bl.a. illegalt spel, indrivningsverksamhet med våldsinslag och utpressning samt att det har funnits en konflikt mellan nätverket och en annan gruppering med kriminell verksamhet. Hovrätten delar också bedömningen att den av de tilltalade som pekats ut som nätverkets ledare också varit den som faktiskt har lett nätverket och att de flesta av de tilltalade har ingått i nätverket med olika uppgifter och på olika nivåer.

Hovrätten dömer ledaren för nätverket för anstiftan av mord på en medlem i en konkurrerande organisation och på två bröder med anknytning till spelklubben Oasen, samt för bl.a. människorov och utpressning och fastställer tingsrättens dom på livstids fängelse. En tilltalad döms liksom i tingsrätten bl.a. för att utfört det första mordet och för medhjälp till morden på de två bröderna till fängelse i 12 år. I fråga om morden på de två bröderna ändras tingsrättens dom så att ytterligare två tilltalade döms för medhjälp till mord utöver de tre som dömdes av tingsrätten.

Hovrätten dömer liksom i tingsrätten de tilltalade för bl.a. människorov, grovt vapenbrott, flera fall av utpressning och övergrepp i rättssak. Därutöver bifaller hovrätten två åtal för utpressning och försök till utpressning, vilka ogillades av tingsrätten.

Hovrätten skärper straffen för de som döms för ytterligare brott. Utöver straffen på livstids respektive 12 års fängelse bestäms påföljderna för övriga 15 tilltalade till fängelsestraff av varierande längd, från ett år till åtta år, förutom för en tilltalad som döms till sluten ungdomsvård.

Fyra av de tilltalade ska vara kvar i häkte till dess att de börjar avtjäna sina straff. Övriga tilltalade har tidigare släppts ur häktet.

Hovrättens ledamöter är eniga om domen.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-09-01

För mer information kontakta:

Per Sundberg
hovrättsråd, viceordförande
08-561 669 71

Ingrid Åhman
hovrättsråd
08-561 669 67

Daniel Thorsell
hovrättsråd
08-561 669 69

Cecilia Tilly
domstolshandläggare
08-561 669 91

Kansliet avd. 3
08-561 669 80

Målnummer:

B 8076-13