JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Första målet om förbud mot företagskoncentration

[2016-10-12] Svea hovrätt

Patent- och marknadsöverdomstolen inleder idag huvudförhandling i ett mål där Konkurrensverket yrkat förbud mot en företagskoncentration. Det är första gången på över 15 år som ett mål av detta slag prövas av en överinstans.

Idag inleds huvudförhandling i Patent- och marknadsöverdomstolen i ett mål där Konkurrensverket för talan mot två bolag i fjärrvärmerörbranschen för att förbjuda en företagskoncentration som enligt Konkurrensverket uppstår till följd av att det ena bolaget köper upp det andra. Enligt Konkurrensverket ska koncentrationen förbjudas därför att den är ägnad att påtagligt hämma förekomsten eller utvecklingen av en effektiv konkurrens i Sverige som helhet eller en avsevärd del av landet. Det här är första gången den nya Patent- och marknadsöverdomstolen prövar ett mål om företagskoncentration. Det är dessutom första gången på över 15 år som ett mål av detta slag prövas av en överinstans.

Huvudförhandlingen pågår till och med den 24 oktober. För mål om företagskoncentration gäller korta tidsfrister. Det är skälet till att huvudförhandlingen inleds kort tid efter att tingsrättens dom överklagades. De korta frister som lagen föreskriver innebär också att dom i målet ska meddelas senast den 25 november.

Patent- och marknadsöverdomstolen är sista instans i denna typ av mål.

Den överklagade domen kan beställas från svea.avd2@dom.se eller
08-561 675 00.

Malnummer: PMT 7499-16

Senast ändrad: 2016-10-12

För mer information kontakta:

Christine Lager
hovrättslagman
08-561 675 41
alt. 073-267 91 36

Eva Edwardsson
hovrättsråd
08-561 675 27
alt. 073-744 69 86