JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Frikännande dom i mordmål

[2016-03-09] Svea hovrätt

Hovrätten har i dag fastställt Solna tingsrätts frikännande dom angående ett närmare 25 år gammalt mord.

En man försvann kring årsskiftet 1992/93. Kroppen återfanns först tio år senare i Mälarens vatten vid Ekolsundsbroarna. Den tekniska utredningen visade att mannen hade berövats livet i nära anslutning till försvinnandet. Några ytterligare utredningsåtgärder av betydelse gjordes inte i samband med att kroppen hittades. Detta skedde först år 2014 efter det att polisens s.k. Kalla fall-grupp intresserat sig för fallet.

I tingsrätten var det ursprungligen fyra personer som häktades misstänkta för någon form av medverkan i mordet. Två personer blev åtalade i tingsrätten men båda blev frikända där. Åklagaren valde att överklaga till hovrätten mot en av de frikända männen.

Hovrätten har kommit fram till att den händelseutveckling som gjorts gällande av åklagaren i och för sig är sammanhängande och logisk och skulle kunna förklara hur och varför mannen berövades livet. Hovrätten anser dock att utredningen inte är så övertygande och robust att det kan uteslutas att mordet utförts av någon annan, på något annat sätt och av andra anledningar än vad åklagaren har påstått. Även hovrätten frikänner därför mannen.

    - Vid en samlad bedömning av den bevisning som åberopats i målet
    är det inte ställt utom rimligt tvivel att den åtalade mannen har
    utfört mordet, säger hovrättsrådet Ulrika Ihrfelt.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se 08-561 673 30

Senast ändrad: 2016-03-09

För mer information kontakta:

Ulrika Ihrfelt
hovrättsråd
08-561 673 15 2016-03-09 kl. 11.00-12.00
ulrika.ihrfelt@dom.se

Kenneth Nordlander
hovrättsråd
08-561 673 04
kenneth.nordlander@dom.se

Målnummer:

B 7072-15