JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Fr.o.m. 8 oktober stängs allmänhetens PC tillfälligt ned vid samtliga domstolar

[2014-10-10] Svea hovrätt

Datainspektionen har nyligen granskat Allmänhetens PC vid ett antal domstolar och Datainspektionen har kommit fram till att personuppgifter är tillgängliga och sökbara i Allmänhetens PC i för stor omfattning.

Domstolsverket, som har det övergripande ansvaret för Allmänhetens PC, har efter Datainspektionens granskning beslutat att tillfälligt stänga Allmänhetens PC vid samtliga domstolar.

Av Datainspektionens beslut framgår att fler personuppgifter behandlas i Allmänhetens PC än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen för behandlingen. Datainspektionen konstaterar även att man via Allmänhetens PC kan komma åt sekretessbelagda uppgifter.

Sammantaget har Domstolsverket kommit fram till att Allmänhetens PC tillfälligt ska stängas. Det är i dagsläget inte möjligt att säga när Allmänhetens PC kan öppnas igen.

- Domstolsverket tar frågan på stort allvar. Vår målsättning är att Sveriges Domstolar ska kunna hålla en hög grad av öppenhet, tillgänglighet och service gentemot allmänheten, och där har Allmänhetens PC fyllt en viktig funktion. Domstolsverket kommer nu att analysera frågan närmare, för att sedan utveckla en teknisk lösning där såväl offentlighetsperspektiv som krav på integritetsskydd för den enskilde tillgodoses, säger Martin Holmgren, generaldirektör för Domstolsverket.

Stängningen av Allmänhetens PC sker från och med onsdagen den 8 oktober 2014, vid samtliga domstolar.

Hur får jag tag på information när allmänhetens PC är stängd på Svea hovrätt?

Under den tid som allmänhetens PC är stängd kan du göra så här med frågor om allmänna handlingar:

  • Sökförfrågningar över disk till arkivet besvaras direkt i mån av tid.
  • Du kan även lämna in en skriftlig förfrågan till Arkivet. Svaret får du hämta senare eller att du får det mejlat till dig.
  • Du kan mejla din sökförfrågning till arkivet.svea@dom.se  
  • ·         Du kan beställa handlingar via formulär på hovrättens hemsida.

Observera att avgifter kan tillkomma enligt gällande Avgiftsförordningen (1992:191).

Senast ändrad: 2014-10-10