JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Håkan Lans skyldig att betala ersättning för rättegångskostnader i USA

[2014-06-26] Svea hovrätt

Svea hovrätt fastställer att Håkan Lans och hans bolag Uniboard är skyldiga att betala ersättning för rättegångskostnader i USA. Skyldigheten har bestämts av amerikansk domstol. Lans och Uniboard har inte visat att de amerikanska avgörandena var felaktiga.

Svea hovrätt har idag huvudsakligen fastställt Nacka tingsrätts dom om att uppfinnaren Håkan Lans och hans bolag Uniboard till datortillverkaren Acer ska betala ersättning för rättegångskostnader. Kostnaderna avser tvister i USA. Skyldigheten att betala har ursprungligen bestämts av amerikansk domstol. För att skyldigheten inte ska gälla också i Sverige måste det finnas några felaktigheter i de amerikanska besluten. Reglerna är sådana att det är Håkan Lans och Uniboard som ska bevisa felaktigheterna. Hovrätten anser, liksom tingsrätten, att Håkan Lans och Uniboard inte visat några felaktigheter som innebär att Håkan Lans och Uniboard inte ska betala ersättning för rättegångskostnader i enlighet med de amerikanska avgörandena.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-06-26

För mer information kontakta:

Carl Josefsson,
hovrättsråd, referent
070-586 22 39

Målnummer:

T 9674-13