JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Häktningsförhandling i ärende om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder

[2014-06-10] Svea hovrätt

Hovrätten kommer den 11 juni kl. 11:00 att hålla häktningsförhandling i ett ärende om överlämnande enligt en europeisk arresteringsorder. Ärendet gäller en person som begärs överlämnad av Spanien misstänkt för bl.a. penningtvätt och penningförfalskning. Samma person frigavs nyligen av hovrätten i det s.k. kokainmålet, men häktades kort därefter med anledning av den europeiska arresteringsordern.

Den häktade kommer att närvara vid förhandlingen genom videolänk från häktet.

E-postadress till handläggande avdelning: svea.avd7@dom.se

Senast ändrad: 2014-06-10

För mer information kontakta:

Linnéa Sundqvist Heim
hovrättsfiskal
08-561 670 78

Målnummer:

Ö 5441-14