JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hallå där, Fredrik Wersäll, president för Svea hovrätt….

[2017-02-13] Svea hovrätt

…den 16 februari arrangerar Svea hovrätt två seminarier där jurister, politiker och journalister kommer att diskutera frågor om domstolars makt och oberoende. Varför det?

 

  • Syftet är att lyfta frågor som vi från Svea hovrätts sida bedömer är allmänt intressanta. Bakgrunden är att vi i samband med Sveas 400-årsjubileum år 2014 arrangerade detta slags seminarier för första gången. Vi började därför planera för nya seminarier för drygt ett år sedan, och såg två frågor – domstolars makt och oberoende - som hör samman och som det därför vore intressant att diskutera samtidigt, i paneler med jurister, politiker och företrädare för media.

    Det ena seminariet har ni gett titeln ”Hur skyddas domstolarnas oberoende i en tid av politisk oro?”. Berätta lite om det:

  • Ja, när vi planerade seminarierna för två år sedan hade vi ju inte kunnat förutse vilken timing det nu är för den här diskussionen. Med den politiska utveckling vi ser i flera länder så är frågor om domstolars oberoende, och frågor om maktdelning – mellan den politiska och dömande makten - verkligen högaktuella. Vi har exempel från EU, där regeringarna i Polen och Ungern har fattat beslut i syfte att minska domstolarnas oberoende. De senaste dagarnas händelseutveckling i USA visar ju också vikten av maktdelning. Jag ser det som oerhört viktigt att diskutera frågor kring hur domstolarnas oberoende ska kunna garanteras, och jag tror också att de bara kan diskuteras i en tid där vi, som fallet är i Sverige, har en politisk stabilitet.

    Det andra seminariet handlar om domstolars makt – vad ska ni diskutera där?

  • Över tid har allt mer makt flyttats från politiken till domstolarna. Ta exempelvis två konkreta frågor - licensjakt på varg och stora infrastrukturprojekt. Det är exempel på frågor som inte längre är politiska, utan juridiska, och därmed frågor som prövas i domstol. En aktuell fråga är förslaget om att barnkonventionen ska bli svensk lag. Vad kan det innebära och få för olika praktiska konsekvenser när domstolarna får mer makt? Hur ser paneldeltagarna på det från sina olika perspektiv? Hur förhåller sig domstolarna till att vi har fått en ökad makt? Den typen av frågor är intressanta och viktiga att diskutera.

    Hur kan man ta del av seminarierna – och vad kan man vänta sig av dem?

  • Seminarierna direktsänds i SVT Forum så att alla som är intresserade ska kunna följa dem. Det ska inte bli några långa, förberedda anföranden utan mer levande diskussioner, med snabba inspel och repliker. Jag tror inte att deltagarna kommer att hålla med varandra i alla lägen, utan att det just kommer bli bra diskussioner där vi kommer att få ta del av olika perspektiv. Jag hoppas också att seminarierna kan bidra till fortsatta diskussioner i olika sammanhang.

Läs mer om seminarierna här.

Senast ändrad: 2017-02-13