JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten ändrar inte livstidsdomen i Rwandamålet

[2014-06-19] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i det s.k. Rwandamålet. Även hovrätten dömer den åtalade mannen för folkmord och folkrättsbrott till livstids fängelse.

En idag 55 årig svensk medborgare åtalades och dömdes i tingsrätten för folkmord och grovt folkrättsbrott till livstids fängelse. Åtalet gällde händelser i Rwanda under folkmordet 1994. Enligt tingsrätten hade den åtalade personen haft en ledande roll på lägre nivå och, i samverkan med andra, medverkat till mord, försök till mord, anstiftan av mord samt människorov. Tingsrätten fann också att den åtalade mannen personligen gjort sig skyldig till försök till mord genom att under flera massakrer skjuta mot folk med ett automatvapen. 

Tingsrättens dom överklagades till hovrätten som nu har meddelat sin dom. Hovrätten kommer i likhet med tingsrätten fram till att mannen ska dömas för folkmord och folkrättsbrott. 

Ett stort antal personer har under rättegången pekat ut den åtalade mannen som skyldig till olika brott under folkmordet, bl.a. mord och mordförsök. Både i tingsrätten och i hovrätten har målet till stor del handlat om mannen pekas ut felaktigt. 

Mannen har själv hävdat att det kan ligga politiska skäl bakom de anklagelser som riktas mot honom och att utpekandena bygger på en konspiration. Hovrätten har prövat om det finns anledning att misstänka något sådant, men anser precis som tingsrätten att de som pekar ut mannen talar sanning. Personerna berättar om sådant de minns och som de anser sig ha varit med om. 

Eftersom målet rör händelser som inträffat för 20 år sedan finns det en viss risk för att de som pekar ut mannen minns fel. Hovrätten har kommit fram till att utpekandena, trots den långa tid som gått, är så säkra och tillförlitliga att det är klarlagt att det är den åtalade mannen som pekas ut. Mannen är dock åtalad för brott vid flera olika tillfällen under folkmordet och när det gäller en av händelserna anser hovrätten att det finns en osäkerhet i utpekandena och åtalet ogillas därför i den delen. 

Även hovrätten bestämmer straffet för mannen till livstids fängelse. 

Ett tjugotal målsägande har begärt skadestånd av den åtalade. Tingsrätten fann att skadestånd inte kunde dömas ut eftersom skadestånd begärts med stöd av svensk rätt. Rwandisk rätt ansågs i stället vara tillämplig på skadeståndsfrågan. I hovrätten har målsägandena begärt skadestånd även enligt rwandisk rätt. Enligt hovrätten är det inte heller möjligt att enligt rwandisk rätt döma ut skadestånd, eftersom det inte har getts in någon utredning i målet om innehållet i rwandisk skadeståndsrätt. Slutsatsen blir även i hovrätten att något skadestånd inte döms ut. 

Rättegången mot den nu dömde mannen är den första i sitt slag i svensk domstol. Det är första gången en person i Sverige döms för folkmord. Förhandlingen i hovrätten inleddes i september 2013 och avslutades först i slutet av maj 2014 efter drygt 70 förhandlingsdagar. Hovrätten besökte under rättegången Rwanda för att hålla syn på olika brottsplatser. 

Hovrätten kommer att hålla en pressträff torsdagen den 19 juni 2014 kl. 14.30-15.30 i sal 5 på Svea hovrätt (Wrangelska palatset).

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

English version.Senast ändrad: 2014-06-27

För mer information kontakta:

Hans Cappelen-Smith,
hovrättsråd
08-561 671 08

Joakim Zetterstedt,
hovrättsråd
08-561 670 66

Catrine Björkman,
hovrättsråd
08-561 671 15

Rikard Samuelsson,
hovrättsfiskal
08-561 671 21

Viveka Roth,
domstolshandläggare
08-561 670 98

Målnummer:

B 6659-13