JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten beslutar att inte återförvisa målet om terroristbrott till tingsrätten

[2016-01-19] Svea hovrätt

De två män som i december 2015 dömdes av Göteborgs tingsrätt för terroristbrott till fängelse på livstid (se Svea hovrätts pressmeddelande 2016-01-14) begärde att hovrätten skulle återförvisa målet till tingsrätten för en ny rättegång. Skälet för deras begäran var bl.a. att tingsrättens ordförande hade gjort vissa uttalanden i media när domen meddelades, vilka enligt männen gjorde att man kunde ifrågasätta tingsrättens ledamöters objektivitet. Hovrätten har nu kommit fram till att varken uttalandena eller några andra omständigheter gör att det finns tvivel om tingsrättens ledamöters objektivitet. De har alltså inte varit jäviga. Målet ska därför inte återförvisas till tingsrätten. Rättegången fortsätter nu som planerat i hovrätten.  

För beställning av beslutet:
Domstolshandläggaren Hanna Jansson (08-561 670 12; hanna.jansson@dom.se).

Senast ändrad: 2016-01-19

För mer information kontakta:

För information gällande detta beslut:

Fredrik Wersäll
hovrättspresident
08-561 671 41
2016-01-19 säkrast
kl. 15.00-16.00

Övrig tid:
Dennis Andreev
hovrättsfiskal
08-561 672 84

Målnummer:

Hovrätten för Västra Sverige, mål B 5306-15