JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten beslutar i mål om adoption vid surrogatmoderskap

[2016-03-18] Svea hovrätt

Svea hovrätt ändrar tingsrättens beslut och tillåter adoption av barn som tillkommit genom ett s.k. surrogatmoderskap i utlandet.

Barnen föddes av en surrogatmoder i utlandet. Surrogatmodern hade befruktats med en svensk mans spermier och en utomstående persons ägg. Den svenska mannen är fastställd fader och vårdnadshavare till barnen. Frågan var om mannens fru skulle få adoptera barnen. Tingsrätten avslog hennes ansökan eftersom tingsrätten ansåg att betalning utgått för adoptionen, vilket inte är tillåtet. Hovrätten ändrar nu tingsrättens beslut och tillåter adoptionen.

Beslutet kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se,
08 – 561 673 30

Senast ändrad: 2016-03-18

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
Hovrättspresident
08-561 671 41
fredrik.wersall@dom.se

Ingela Halvorsen
Hovrättsråd
08-561 673 25
ingela.halvorsen@dom.se

Målnummer:

ÖÄ 945-16