JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer en man till tio års fängelse för sexualbrott via internet

[2018-04-16] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i ett mål där en 41-årig man åtalades för att via internet ha begått sexualbrott mot ett 20-tal barn. Hovrätten gör delvis andra bedömningar än tingsrätten när det gäller brottsrubriceringarna, men fastställer tingsrättens fängelsestraff på tio års fängelse. Hovrätten höjer också de skadestånd som mannen ska betala till brottsoffren.

Hösten 2017 åtalades en 41-årig man vid Uppsala tingsrätt för ett stort antal sexualbrott mot barn, bl.a. grov våldtäkt mot barn. Åklagarnas brottspåståenden avsåg i samtliga fall övergrepp som hade skett via internet.

Mannen dömdes av tingsrätten i november 2017 för fyra fall av grov våldtäkt mot barn och flera andra sexualbrott. Enligt tingsrätten hade mannen genom allvarliga hot tvingat barnen att utföra sexuella handingar på sig själva. I merparten av fallen hade mannen följt händelse­förloppen direkt via internet och spelat in dessa på film. 

Mannen, åklagarna och målsägandena överklagade domen. Mannen yrkade att han skulle frikännas från de flesta brotten. Åklagarna och målsägandena yrkade att han i fler fall skulle dömas för våldtäkt mot barn eller våldtäkt. Målsägandena yrkade dessutom att skadestånden skulle höjas.

Svea hovrätt har i dag meddelat dom i målet. Hovrätten anser att mannen ska dömas för samtliga de gärningar som tingsrätten har dömt honom för. Hovrätten fastställer tingsrättens dom i de delar där mannen dömdes för grov våldtäkt mot barn. Hovrätten anser vidare att merparten av brotten ska bedömas som våldtäkt mot barn respektive våldtäkt, vilket bl.a. beror på att hovrätten i fler fall än tingsrätten bedömer att de sexuella handlingarna i kränkningshänseende är jämförliga med samlag.

Trots de ändrade brotts­rubriceringarna anser hovrätten att tingsrättens dom i påföljdsdelen ska fastställas. Mannen döms därför även i hovrätten till tio års fängelse.

Hovrätten gör delvis andra bedömningar än tingsrätten i skadeståndsdelen, vilket bl.a. beror på de ändrade brotts­rubri­cering­arna och att hovrätten i vissa fall höjer ersättningarna för sveda och värk. Hovrättens bedömningar i skadeståndsdelen innebär att mannen ska betala högre skadestånd till samtliga målsägande.

Senast ändrad: 2018-04-16

För mer information kontakta:

Kerstin Elserth
hovrättsråd
08-561 669 69

Thomas Hedstrand
hovrättsråd
08-561 670 84

Målnummer:

B 11734-17