JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer i mål om fildelningssajt

[2016-03-16] Svea hovrätt

Svea hovrätt fastställer huvudsakligen tingsrättens dom om villkorlig dom och dagsböter för tillgängliggörande av upphovsrättsligt skyddad musik på en fildelningssajt.

Upphovsrättsligt skyddad musik fanns utan upphovsrättshavarnas tillstånd på en fildelningstjänst. I tingsrätten dömdes den tilltalade till villkorlig dom och dagsböter för att ha medverkat till att olovligen göra musiken tillgänglig m.m. på sajten. 

Hovrätten fastställer huvudsakligen tingsrättens dom. 

Hovrätten anser styrkt att den tilltalade åtminstone tillsammans och i samråd med andra medverkade till påstått upphovsrättsintrång genom att anordna, tillhandahålla och administrera fildelningstjänsten. Med hänsyn till detta samt till att den tilltalade installerade själva datorn, gav andra fri tillgång till datorns server och hade tillräcklig kontroll över datorn anser hovrätten att det funnits ett tydligt sakligt samband mellan det den tilltalade gjort och att musiken lades ut på fildelningstjänsten som fanns på datorns server. Hovrätten dömer därför den tilltalade för att som medgärningsman, och inte som medhjälpare, ha gjort musiken tillgänglig, även om det inte var styrkt att det var den tilltalade själv som lagt ut musiken.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se,
08 – 561 673 30

Senast ändrad: 2016-03-16

För mer information kontakta:

Carl Josefsson
hovrättsråd
08-561 675 13

Målnummer:

B 1910-15