JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten dömer mamma och styvpappa för synnerligen grov misshandel av sexårig dotter

[2018-08-21] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål där en kvinna och man åtalats för synnerligen grov misshandel av kvinnans sexåriga dotter. De båda tilltalade frikändes i tingsrätten. Hovrätten dömer båda tilltalade för synnerligen grov misshandel. Åtalet bygger på att mamman och styvpappan ska ha försatt dottern i ett livsfarligt tillstånd genom att bada henne i kallt vatten eller på annat sätt orsaka henne kraftig nedkylning med låg puls, låg andningsfrekvens och ljusstela pupiller som följd. I hovrätten har omfattande ny bevisning presenterats och hovrätten finner det bevisat att styvpappan har tvingat flickan att bada i kallt vatten och därmed försatt henne i ett livsfarligt tillstånd av nedkylning. Mamman, som inte döms för att aktivt ha tagit del i gärningen, döms för sin underlåtenhet att ingripa för att skydda sin dotter (s.k. garantansvar). Kvinnan döms till fängelse fem år och styvpappan, som också ska dömas för grov fridskränkning av flickan, döms till fem år och sex månaders fängelse samt utvisning. Hovrätten beslutar även att kvinnan, som nu är på fri fot, ska häktas. Hovrättens dom innebär också att de dömda ska betala skadestånd till flickan.

Hovrätten har funnit det bevisat att flickan, då hon kom in till akutmottagningen på Enköpings lasarett, var kraftigt nedkyld med en kroppstemperatur långt under 30 grader. Efter genomgång av omfattande medicinsk utredning, finner hovrätten att det i praktiken är uteslutet att det finns något annat förhållande än själva nedkylningen i sig som kan förklara flickans mycket låga kroppstemperatur.

Det är utrett att flickan badat och efter en samlad bedömning av bevisningen i målet finner hovrätten att det inte finns någon annan rimlig förklaring till händelseförloppet än att styvpappan, i bestraffningssyfte, tvingat flickan att ligga i kallt vatten. Hovrätten finner det inte bevisat att mamman tagit aktiv del i gärningen, men att hon måste ha vetat om att styvpappan i bestraffningssyfte utsatte flickan för det långvariga kalla badet. Eftersom mamman haft en skyldighet att ingripa för att skydda sin dotter men underlåtit att göra det, är hon straffrättsligt ansvarig för det som flickan utsattes för.

Påföljden för kvinnan bestäms till fem års fängelse, vilket är minimistraffet för synnerligen grov misshandel. Mannen, som även liksom i tingsrätten döms för grov fridskränkning av flickan, döms till sammanlagt fem år och sex månaders fängelse samt utvisning med ett återreseförbud om tio år. Både kvinnan och mannen ska betala skadestånd till flickan med av henne begärda belopp. Bl.a. med hänsyn till att båda tilltalade döms till långa fängelsestraff ska de vara häktade till dess domen beträffande fängelsestraffen får laga kraft.

Senast ändrad: 2018-08-21

För mer information kontakta:

Lars Dirke
hovrättslagman
08 561 675 69, 070-2341752

Elisabeth von Salomé
tf. hovrättsassessor
08 561 669 65

Målnummer:

B 4565-18