JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten har i dag meddelat dom i det s.k. Hallonbergenmålet

[2018-06-13] Svea hovrätt

Hovrätten dömer precis som tingsrätten tre av de sex åtalade för medverkan till mordet på en man som sköts på Karolinska vägen i Solna i januari 2017, men ändrar brottsrubriceringen för en av de dömda från mord till medhjälp till mord. En person som frikändes från delaktighet i morden på en kvinna och en man i Hallonbergen i mars 2017 döms av hovrätten för mordet på mannen. I övrigt fastställer hovrätten tingsrättens dom för morden i Hallonbergen, med den skillnaden att hovrätten frikänner en av de som i tingsrätten dömdes för medhjälp till mordet på kvinnan.

Sex personer åtalades för att ha deltagit i ett mord på en man som började med att mannen sköts i Lötsjögaraget i Sundbyberg och, efter en biljakt från Hallonbergen mot Karolinska sjukhuset, avslutades med att mannen sköts till döds på Karolinska vägen i Solna. Tre personer dömdes av tingsrätten för mord medan de tre andra frikändes.

I samma mål åtalades fyra personer för att ha mördat ett gift par i Hallonbergen. Hovrätten har efter överklaganden prövat åtalet mot tre av dem.

När det gäller mordet på Karolinska vägen fastställer hovrätten tingsrättens dom beträffande alla åtalade utom en av dem som av hovrätten döms för medhjälp till mord i stället för mord.

Beträffande de två morden i Hallonbergen dömer hovrätten precis som tingsrätten en av de åtalade för båda morden. De två andra döms för mord på mannen, men frikänns från delaktighet i mordet på kvinnan vilket innebär att de inte heller behöver betala skadestånd till kvinnans anhöriga. Hovrätten anser att angreppet mot paret hade sin grund i de iakttagelser som mannen hade gjort i samband med skottlossningen i Lötsjögaraget i januari 2017. Två av de åtalade döms därför också för grovt övergrepp i rättssak.

Hovrätten har i domen även tagit ställning till annan brottslighet som de tilltalade varit åtalade för.

Hovrätten ändrar inte de fängelsestraff som tingsrätten bestämt för någon av de dömda. Det innebär att den person som döms för tre mord får livstids fängelse och att tre andra personer, som alla var under 21 år när brotten begicks, får 14, 12 respektive 10 års fängelse. Den person som av hovrätten nu döms för ett av morden i Hallonbergen och som var 16 år när brottet begicks döms till sluten ungdomsvård i tre år.





Senast ändrad: 2018-06-12

För mer information kontakta:

Niklas Wågnert
hovrättsråd
08-561 670 27

Annika Åkerlind
hovrättsråd
08-561 669 75

Målnummer:

B 1314-18