JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten har i dag meddelat dom i ett mål om synnerligen grov misshandel och folkrättsbrott

[2016-08-05] Svea hovrätt

Hovrätten fastställer tingsrättens dom på synnerligen grov misshandel men dömer också för folkrättsbrott

En man åtalades i tingsrätten för synnerligen grov misshandel och folkrättsbrott i Syrien 2012. Tingsrätten fann att den åtalade var skyldig till synnerligen grov misshandel men frikände honom för folkrättsbrott. Påföljden bestämdes till fängelse i sju år och utvisning på livstid.

Hovrätten delar tingsrättens bedömning att den åtalade ska dömas för synnerligen grov misshandel. Hovrätten dömer honom också för folkrättsbrott och anser liksom tingsrätten att det var en väpnad konflikt i Syrien i början av juni 2012. Men hovrätten anser till skillnad mot tingsrätten att det finns ett sådant samband mellan misshandeln och den väpnade konflikten att han dessutom ska dömas för folkrättsbrott. Fängelsstraffet höjs till åtta år och han ska dessutom utvisas på livstid.

Senast ändrad: 2016-08-05

För mer information kontakta:

Hans Nyman
hovrättsråd
08-561 672 66
Nås mellan kl. 13:00 och 14:00

André Mossberg
tf. hovrättsassessor
08-561 669 84

Målnummer:

B 4770-16