JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål gällande bl.a. grovt narkotikabrott bestående i kokainförsäljning i stor omfattning i Storstockholmsområdet.

[2015-01-15] Svea hovrätt

Sammanlagt 14 personer, vilka har fått fällande domar i Solna tingsrätt där målet omfattade 35 tilltalade, har dömts även av hovrätten bl.a. för försäljning respektive köp av kokain.

Sju av de personer som har överklagat tillhör samma kamratgäng och är hemmahörande i Hässelby. De har precis som i tingsrätten dömts för inblandning i verksamhet med kokainförsäljning som gått till så att kunderna har beställt per telefon och sedan fått kokainet levererat till överenskommen plats. Alla dessa döms för grovt narkotikabrott och vissa av dem även för annan brottslighet. Fem av säljarna har ansetts ansvariga för all kokainhantering och har fått de längsta straffen (upp till fem års fängelse, vilket är i huvudsak samma straff som i tingsrätten). Två av säljarna har bara ansetts ansvariga för det som var och en själv har sålt och har fått kortare straff (två års fängelse, vilket är några månader kortare än vad tingsrätten dömde ut).  

Två personer, som av tingsrätten dömts bl.a. för att ha levererat en större mängd kokain, cirka 100 gram, till kokainsäljarna har fått sina domar på tre respektive tre år och sex månaders fängelsestraff fastställda.      

Hovrätten har inte ändrat tingsrättens fällande domar mot fyra personer som dömts för köp av kokain och fått villkorlig dom med dagsböter eller, i något fall, samhällstjänst, som påföljd. Hovrätten har inte heller ändrat domen mot en kvinna som av tingsrätten dömts för grovt vapenbrott och narkotikabrott till skyddstillsyn med samhällstjänst.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30

Senast ändrad: 2015-01-14

För mer information kontakta:

Maria Wetterstrand Hagström
hovrättsråd
08-561 669 66, 15 januari

Karin Wistrand
hovrättsråd
05-561 669 72, 16 januari

Målnummer:

B 7732-14