JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i Arbogamålet

[2018-02-22] Svea hovrätt

Tisdagen den 27 februari 2018 klockan 14.00 meddelar hovrätten dom i det s.k. Arbogamålet. I samband med att domen meddelas kommer hovrätten att publicera ett pressmeddelande med en sammanfattning av vad hovrätten har kommit fram till. Hovrätten kommer också att hålla en pressträff.

Pressträffen hålls klockan 14.00 i sal 14 i Svea hovrätts lokaler på Birger Jarls torg 10.

Vid pressträffen kommer hovrättsråden Bertil Ahnborg och Anne Mellqvist att delta. Pressträffen kommer att inledas med en kort presentation av innehållet i domen. Därefter finns möjlighet för frågor från journalisterna. Fram till kl. 15.00 finns Bertil Ahnborg och Anne Mellqvist till förfogande för enskilda intervjuer. De kommer därefter att vara tillgängliga på telefon fram till kl. 16.00.

Personal från hovrätten finns på plats från kl. 13.45 för att hjälpa representanter från media. I salen kommer domen att finnas tillgänglig i papperskopia från kl. 14.00. Detsamma gäller pressmeddelandet.

För närvaro på pressträffen krävs föranmälan. Anmälan sker till domstolshandläggaren Hanna Svedberg (hanna.svedberg@dom.se). Den som vill få dom/pressmeddelande mailat till sig kan redan nu kontakta Hanna Svedberg.

Pressträffen är enbart för journalister och därför är presslegitimation ett krav.

Senast ändrad: 2018-02-22

För mer information kontakta:

Hanna Svedberg
Domstolshandläggare
08-561 672 95
hanna.svedberg@dom.se

Målnummer:

B 8032-17, avdelning 5