JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Svea hovrätt meddelar dom i mål där kvinna åtalats för försök till mord på sin knappt ettårige son

[2018-01-10] Svea hovrätt

Även hovrätten frikänner den kvinna som åtalats för flera fall av försök till mord och synnerligen grov misshandel på sin knappt ettårige son. Enligt hovrätten har åklagarna inte lyckats bevisa sina påståenden om att kvinnan har försökt kväva sonen.

 

Enligt åtalet ska kvinnan ha gjort sig skyldig till 11 fall av försök till mord, 19 fall av synnerligen grov misshandel och ett fall av försök till synnerligen grov misshandel under perioden den 22 maj 2015 till och med den 3 juli 2015. Sonen var då knappt ett år gammal och vistades tillsammans med sin mamma på Akademiska sjukhuset i Uppsala på grund av återkommande anfall. Åklagarna har gjort gällande att det inte finns någon naturlig förklaring till anfallen utan att de har orsakats genom att kvinnan täppt för pojkens luftvägar. Åklagarnas hypotes har varit att kvinnan lider av s.k. Münchhausen syndrom by proxy. Kvinnan har förnekat brott och tillbakavisat åklagarnas påståenden.

Tingsrättens dom meddelades i juli 2016 och innebar att kvinnan frikändes från samtliga åtalspunkter. De båda juristdomarna i tingsrätten var dock skiljaktiga och ville döma kvinnan för ett fall av grov misshandel. Domen överklagades till hovrätten som har hållit huvudförhandling under hösten 2017. I hovrätten åberopade både åklagarna och försvaret ny bevisning.

Även hovrätten frikänner nu kvinnan. I domen konstaterar hovrätten att pojkens anfall är svårförklarliga och att någon diagnos inte har kunnat fastställas trots en gedigen medicinisk utredning. Åklagarna har dock inte lyckats bevisa att anfallen har skett enbart när kvinnan varit tillsammans med sonen. Tvärtom visar utredningen att pojken har haft anfall även när kvinnan saknat möjlighet att orsaka dem, bl.a. efter att hon frihetsberövats och därmed skiljts från sonen. Sammantaget gör hovrätten bedömningen att det inte är ställt utom rimligt tvivel att kvinnan har täppt för pojkens luftvägar och därigenom orsakat hans anfall. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom. Hovrätten är enig, dvs. samtliga tre juristdomare och två nämndemän är överens om utgången.

 

Senast ändrad: 2018-01-09

För mer information kontakta:

Karin Sandahl
hovrättsråd
08-561 669 84
karin.sandahl@dom.se

Anna Avenberg
hovrättsråd
08-561 669 94
anna.avenberg@dom.se

Målnummer:

B 7062-16