JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i mål om brandattacker mot socialtjänsten

[2016-10-05] Svea hovrätt

Sommaren 2015 anlades ett flertal bränder vid socialtjänstens i Botkyrka lokaler. På brandplatserna fanns uppsatta lappar med kritiska uttalanden mot socialtjänsten. Liknande lappar sattes också upp vid en anlagd brand i en personbil som tillhörde en socialsekreterare vid socialtjänsten i Botkyrka. Svea hovrätt dömer idag sex personer för inblandning i brottsligheten.

Elva personer åtalades vid Södertörns tingsrätt för olika sorters inblandning i bränderna. Tingsrätten dömde en ung man för grov skadegörelse och hot mot socialsekreteraren. En äldre man dömdes för att ha anstiftat gärningarna och en kvinna för att ha främjat dem. Den unge mannen och kvinnan dömdes dessutom för medhjälp till grov skadegörelse i samband med två av bränderna mot socialkontoren. Övriga tilltalade friades från åtalet.

I de åtalspunkter som avser brotten mot socialsekreteraren dömer Svea hovrätt ytterligare tre av de tilltalade för medhjälp till grov skadegörelse och hot mot tjänsteman. När det gäller de tre personer som fälldes i tingsrätten döms de även i hovrätten. Den äldre mannen döms också för att ha anstiftat ytterligare en person till medhjälp till brotten mot socialsekreteraren och kvinnan för medhjälp till ytterligare ett fall av grov skadegörelse mot socialtjänstens lokaler. Dessutom finner hovrätten att hon och den unge mannen i ett fall ska dömas för medhjälp till mordbrand i stället för medhjälp till grov skadegörelse.

I övriga delar av målet fastställer hovrätten tingsrättens friande dom.

Detta leder till att hovrätten skärper påföljderna för de tilltalade som dömdes av tingsrätten. Den unge mannen döms till fängelse i ett år och åtta månader medan straffet för anstiftaren bestäms till fängelse i ett år och tio månader. Kvinnans straff skärps genom att hon i sin skyddstillsyn även ska utföra samhällstjänst i 220 timmar. De tre unga männen som döms för medhjälp till brotten mot socialsekreteraren får villkorlig dom i förening med samhällstjänst respektive ungdomstjänst. Samtliga ska också utge ett högre skadestånd till socialsekreteraren än tingsrättens dömt ut.

Hovrättens dom är enhällig.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se,
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-10-04

För mer information kontakta:

Ulrika Stenbeck Gustavson
hovrättsråd
08 - 561 670 67
nås säkrast kl. 11:00 - 12:00

Claes Söderqvist
hovrättsråd
08 - 561 673 14
nås säkrast kl. 13:00 - 14:00

Målnummer:

B 3156-16