JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i mål rörande handgranatsattack mot polisbuss

[2016-05-31] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens frikännande dom mot den 18-åring som åtalats för bl.a. försök till mord, bestående i att en handgranat kastats mot en polisbuss i Tumba.

En 18-åring åtalades för försök till mord. Han förnekade att det var han som hade kastat handgranaten, men medgav att han hållit i den vid ett tidigare tillfälle. Åklagarens bevisning bestod bl.a. av DNA-fynd från 18-åringen som påträffats på handgranatens grepe, ett tipssamtal från en anonym person samt avlyssnade telefonsamtal. 

Tingsrätten kom fram till att åklagarens bevisning inte var tillräcklig för en fällande dom och frikände därför 18-åringen. Hovrätten kommer till samma slutsats som tingsrätten. DNA-fyndet visar att 18-åringen vid något tillfälle har hållit i handgranaten. Det är däremot inte utrett att 18-åringen befann sig på brottsplatsen när handgranaten kastades och omständigheterna är inte sådana att DNA-fyndet eller den övriga bevisningen utesluter att det är en annan person som har begått brottet. Åtalet mot 18-åringen för försök till mord ogillas därför.

Senast ändrad: 2016-05-31

För mer information kontakta:

Torbjörn Widemar
Hovrättsråd, tillgänglig per telefon kl. 14.00-16.00
08-561 670 23

Målnummer:

B 2367-16