JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten meddelar dom i mål rörande mutor inom Kriminalvården

[2016-03-31] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag meddelat dom i ett mål rörande grova mutbrott som begåtts under åren 2005-2010.

En person som tidigare varit anställd som fastighetschef inom Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen döms för grova mutbrott till fängelse 3 år och 6 månader. En vän till fastighetschefen döms för medhjälp till de grova mutbrotten till fängelse 2 år och 6 månader. Två företagare döms för bestickning, dvs. för att ha betalat mutor, till fängelse 2 år respektive villkorlig dom.

Hovrätten anser att åklagarna har bevisat att den f.d. fastighetschefen har tagit emot mutor av personer från företag som haft uppdrag med anknytning till Kriminalvårdens byggnationer av fängelser och häkten. Fastighetschefen döms också för att ha tagit emot mutor från ett företag som träffat ett hyresavtal med Rikspolisstyrelsen. Totalt har mutor till ett belopp om drygt 20 miljoner kr tagits emot.

Merparten av mutorna har betalats till ett bolag som fastighetschefens vän hade. I anslutning till att Kriminalvården och Rikspolisstyrelsen ingick avtal med tre av företagen har fastighetschefens vän, genom sitt bolag, träffat avtal med samma företag. Dessa avtal gjorde det möjligt att betala ut ersättningar till vännens bolag. Ersättningarna har av hovrätten bedömts vara mutor för fastighetschefens tjänsteutövning i Kriminalvården och på Rikspolisstyrelsen. I ett par fall har mutor betalats direkt till fastighetschefen.

Åklagarna har begärt att betydande summor ska förverkas hos de tilltalade och hos bolag med anknytning till dem samt att vissa bolag ska åläggas företagsbot. Hovrätten har beslutat att värdet av mutorna ska förverkas, men har avslagit förverkandeyrkandena i övrigt. Två av bolagen har ålagts företagsbot.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv arkivet.svea@dom.se
tel. 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2016-03-31

För mer information kontakta:

Hanna Carysdotter
hovrättsråd
08-561 670 24
tillgänglig kl. 14.00-15.00

Monica Kämpe
hovrättsråd
08-561 670 31
tillgänglig kl. 14.00-15.00

Målnummer:

B 8605-14