JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten ogillar åtal för mord i ett mål som fått resning av Högsta domstolen

[2018-09-07] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat dom i ett mål om mord. En man dömdes 2010 av hovrätten för mord på en äldre person i ett badkar till 15 års fängelse. Efter det att Högsta domstolen beviljat mannen resning har hovrätten omprövat målet. Hovrätten frikänner nu mannen, som suttit i fängelse i närmare åtta år.

I målet saknas bevisning som direkt binder mannen till den åtalade gärningen. Många av de vittnesuppgifter som lämnats i rättegången har varit minnesbilder av iakttagelser och händelser som utspelade sig för mer än åtta år sedan. Den rättsmedicinska expertisen i målet är enig om att dödsfallet är oklart, dvs. att det inte utifrån obduktionsfynden går att dra någon säker slutsats om vad den avlidne dog av. Denna oklarhet i förening med att ett av åklagarens centrala vittnen lämnat uppgifter som inte är tillförlitliga, är de främsta skälen till att hovrätten nu inte anser att åklagaren lyckats bevisa att mannen gjort sig skyldig till mord. Mannen frikänns därför och han ska inte heller betala skadestånd till den avlidnes barn.

Två av rättens ledamöter är skiljaktiga (de två nämndemännen) och anser att den tilltalade bör dömas för mord.

Senast ändrad: 2018-09-07

För mer information kontakta:

Ralf G Larsson
hovrättspresident
070 – 697 02 18

Målnummer:

B 2860-18