JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Hovrätten fastställer tingsrättens dom om regaliestöld i Strängnäs

[2019-08-09] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag fastställt den dom från Attunda tingsrätt där en man dömdes för grov stöld i Strängnäs domkyrka av begravningsregalier för Karl IX och hans hustru drottning Kristina. De stulna regalierna har värderats till 65 miljoner kronor. I februari i år dömde Eskilstuna tingsrätt en annan man för samma stöld.

Attunda tingsrätt dömde i det nu aktuella målet mannen, som helt förnekade inblandning i stölden, till tre års fängelse. Straffet sattes lägre än det egentliga straffvärdet eftersom mannen dels nyligen dömts till ett flerårigt fängelsestraff för annan brottslighet, dels bidragit till att föremålen kunde återfinnas. Hovrätten har nu gjort samma bedömning som tingsrätten.

Hovrätten är enig i sin bedömning.

Senast ändrad: 2019-08-09

För mer information kontakta:

Jens Wieslander
hovrättsråd, vice ordförande
08-561 669 99

Marianne Lishajko
hovrättsråd
08-561 670 22

Målnummer:

B 7466-19