JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandling i det s.k. Arbogamålet B 8032-17

[2017-10-30] Svea hovrätt

Den 7 november påbörjar hovrätten huvudförhandlingen i ett mål om bl.a. anstiftan till mord i Arboga 2015 och mord i Arboga 2016. Förhandlingen, som kommer att hållas i Svea hovrätt, beräknas pågå fram till början av februari nästa år.

Huvudförhandlingen i hovrätten påbörjas den 7 november 2017 kl. 9.30 och är planerad att pågå fram till början av februari nästa år. Totalt är ca 30 dagar bokade. Huvudförhandlingen kommer att hållas i hovrättens lokaler på Riddarholmen i Stockholm (sal 15 i Schering Rosenhanes palats).

Förhandlingssalen har ett begränsat antal åhörarplatser och dessa kommer i första hand att vara reserverade för anhöriga och media.

I huvudsalen (sal 15) finns 20 platser för media. Dessa kan reserveras genom att man tar kontakt med hovrätten, domstolshandläggaren Hanna Svedberg, se nedan. Utgångspunkten är att en plats per tidning eller radio-TV-kanal kan bokas. Hovrätten bestämmer tilldelningen.

Det kommer att finnas en sidosal i hovrätten för medseende där huvudförhandlingen kan följas via videolänk. Det kommer att anges varje dag vilken sal som är sidosal. Till den salen, som även den har ett begränsat antal platser, kommer det inte att vara möjligt att reservera plats. Allmänhet och övriga åhörare från media hänvisas dit.

Hovrätten vill påminna om att fotograferings- och filmningsförbudet också gäller i sidosalen.

På en särskild länk finns ytterligare information om målet. Informationen kommer att uppdateras under förhandlingens gång. Hovrätten kommer där att kontinuerligt lägga ut information om målet.

Löpande information om målet kommer att finnas här

Senast ändrad: 2017-10-30

För mer information kontakta:

Bertil Ahnborg
hovrättsråd
08-561 671 05

Anne Mellqvist
hovrättsråd
08-561 672 65

Hanna Svedberg
domstolshandläggare; kontaktperson praktiska frågor, beställning av handlingar, platsbokning

08-561 672 95
hanna.svedberg@dom.se

Målnummer:

B 8032-17