JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyressättning i Varberg

[2014-10-30] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat beslut om hyressättning i Varberg. Hovrätten biföll hyresvärdarnas yrkande om höjda hyror efter en direkt jämförelse med lägenheter i det jämförelsematerial som de åberopat.

I beslutet har hovrätten uttalat sig om vissa principella frågor vid direkt jämförelse av lägenheter. Om ytan hos lägenheterna skiljer sig åt är inte den procentuella avvikelsen ensam av betydelse utan bland annat hur de avvikande kvadratmetrarna fördelar sig över lägenheten. Vidare är det de högsta hyrorna i jämförbara lägenheter som utgör underlag för bedömningen och när det gäller frågan om de högsta hyrorna inte är representativa utan utgör enstaka topphyror får man bedöma hyresmarknaden på orten. Om, som i detta fal, ett antal jämförelselägenheter finns i flera fastigheter på en liten ort , får de anses utvisa en hyresnivå och inte utgöra  enstaka topphyror.

Beslutet kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-10-30

För mer information kontakta:

Gun Lombach
hovrättsråd
08-651 675 47

Målnummer:

ÖH 6723-13