JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Hyressättning på Kungsholmen i Stockholm

[2014-05-06] Svea hovrätt

Svea hovrätt har meddelat beslut i ett mål om hyressättning i Stockholm. Hyresvärden begärde hyreshöjningar på mellan 4 och 15 procent för lägenheter i en fastighet på Kungsholmen. Hyresvärden motiverade hyreshöjningarna främst med att fastigheten ligger i ett område som är attraktivt.

Till stöd för detta åberopade hyresvärden bland annat den så kallade Stockholmsmodellen där hyresmarknadens parter i Stockholm har delat in Storstockholm i olika zoner beroende på läge. En tillämpning av Stockholmsmodellen skulle innebära att fastighetens läge och den allmänna efterfrågan i större utsträckning ska ligga till grund för hyressättningen.
 
Parterna var överens om att ingen av de lägenheter som åberopades som jämförelselägenheter med de nu aktuella hyreslägenheterna var direkt jämförbara. Därför bestämde Svea hovrätt i likhet med hyresnämnden hyran efter en allmän skälighetsbedömning.
 
Både hyresnämnden och Svea hovrätt anser att parterna i hyresförhandlingar får tillämpa olika modeller. Om parterna inte kommer överens måste emellertid de rättsliga instanserna tillämpa hyreslagens regler om bestämmande av skälig hyra. Enligt dessa bestämmelser ska en jämförelse ske främst med förhandlade hyror.

Svea hovrätt konstaterar i sitt beslut att domstolen i sin bedömning inte kan tillämpa andra förutsättningar än de som hyreslagen ger. Vid bestämmande av skälig hyra har fastighetens läge betydelse. Läget ingår som en del i den sammanlagda bedömningen.  Lägets påverkan på hyresnivån förutsätter dock att jämförelser kan göras med i allt väsentligt likvärdiga lägenheter.

Hovrätten kommer vid en allmän skälighetsbedömning fram till att hyran ska bestämmas i enlighet med hyresnämndens beslut vilket innebär en höjning med 2,3 procent.

Mål nr. ÖH 4677-13

Beslutet kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-05-06

För mer information kontakta:

Kazimir Åberg
hovrättsråd
08-561 675 45

Gun Lombach
hovrättsråd
08-561 67547