JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Information om det s.k. Söderledstunnelmålet

[2015-03-31] Svea hovrätt

Huvudförhandlingen i hovrätten i det s.k. Söderledstunnelmålet (B 7863-14) har avslutats. Hovrätten har för avsikt att meddela dom i målet den 29 april 2015, kl 11.00.

Domen kommer då att hållas tillgänglig hos hovrättens arkiv.

Senast ändrad: 2015-03-31

För mer information kontakta:

Gunilla Schöldström
Hovrättsråd
08-561 673 07

Agneta Persson
Handläggare
08-561 672 93