JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om mål B 5291-14, det s.k. "Taxi Tony-målet"

[2014-07-22] Svea hovrätt

De åtta personer som dömdes för grova narkotikabrott respektive narkotikabrott avseende bland annat försäljning av kokain under namnet ”Taxi Tony” har överklagat tingsrättens dom. Åklagaren har också överklagat och vill bland annat att hovrätten ska skärpa straffen och att de två personer som frikändes av tingsrätten ska dömas. Målet handläggs på avd. 1 i hovrätten och har målnr B 5291-14. 

Hovrätten kommer att påbörja huvudförhandling i målet den 18 augusti 2014. Förhandlingen beräknas pågå under drygt 30 dagar och avslutas tidigast i mitten av november 2014. 

Senast ändrad: 2014-08-18

För mer information kontakta:

Katja Isberg Amnäs, hovrättsråd
(ej anträffbar vecka 31-32)
08-561 671 61

Gustaf Almkvist, hovrättsfiskal
(ej anträffbar vecka 30-31)
08-561 670 48

Under de veckor kontaktpersonerna inte är anträffbara går det bra att kontakta kansliet på avd. 1
08-561 670 10

Målnummer

B 5291-14