JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Information om mål B 7863-14, det s.k. Söderledstunnelmålet

[2015-01-20] Svea hovrätt

På onsdag (2015-01-21) kommer hovrätten att påbörja förhandlingen i det s.k. Söderledstunnelmålet. Målet gäller om ekonomisk brottslighet förekommit i samband med renoveringen av Söderledstunneln i Stockholm. Åklagaren påstår att falska fakturor på över 27 miljoner kronor har ställts ut. Tingsrätten dömde fyra av de tilltalade för bl.a. grovt bedrägeri till fängelse. De fick också betala skadestånd till Stockholms kommun. Såväl de tilltalade som åklagaren har överklagat tingsrättens dom. Målet handläggs på avd. 5 i hovrätten och har målnr B 7863-14.

Förhandlingen beräknas pågå under 21 dagar och avslutas den 16 mars 2015. Ett meddelande om när hovrätten kommer att döma i målet kommer att läggas ut i samband med att huvudförhandlingen avslutas.

För beställning av handlingar, maila kansliet på avd. 5.

Senast ändrad: 2015-01-20

För mer information kontakta:

Gunilla Schöldström
hovrättsråd
08-561 673 07

Agneta Persson
domstolshandläggare
08-561 672 93