JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Information om mål nr T 803-14 (filminspelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala)

[2014-10-30] Svea hovrätt

Hovrätten har hållit huvudförhandling i målet som rör skadestånd med anledning av en filminspelning på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

Dom i målet kommer att meddelas onsdagen den 26 november 2014 klockan 13.00.

Senast ändrad: 2014-10-30

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
hovrättspresident
08-561 671 41

Hanna Carysdotter
hovrättsråd
08-561 670 24

Theodor Bergström
domstolshandläggare
08-561 670 13

Målnummer:

T 803-14