JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Information om målet mellan BMW ./. Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB) et vv

[2015-01-23] Svea hovrätt

Hovrätten har hållit huvudförhandling i målet mellan BMW och Orio AB (tidigare Saab Automobile Parts AB) et vv.

Dom i målet kommer att meddelas tisdagen den 3 mars 2015 kl. 11:00.

Senast ändrad: 2015-01-23

För mer information kontakta:

Hanna Carysdotter
hovrättsråd
08-561 670 24

Målnummer:

T 1246-14