JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Ingen ersättning på grund av fastighetsförsäljning vid auktion

[2014-12-09] Svea hovrätt

Hovrätten har idag meddelat en dom i ett mål som gäller krav på grund av försäljning på auktion av en fastighet på Södermalm (Fatburen 9).

Fastigheten var belånad hos en tysk bank och moderbolaget till det bolag som ägde fastigheten stämde banken och ytterligare ett bolag och begärde ersättning med 373 miljoner kronor på grund av påstått felaktig hantering i samband med försäljningen av fastigheten. Tingsrätten kom fram till att det inte förekommit något fel inför och vid försäljningen som skulle kunna ge rätt till ersättning. Även hovrätten har nu kommit fram till att någon ersättning inte ska utgå. Hovrätten fann att fastighetens värde och det fastighetsägande bolagets övriga ekonomiska förhållanden var sådana att något övervärde inte fanns vid auktionstillfället. Bolaget har därför inte drabbats av skada.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-12-09

För mer information kontakta:

Annika Malm
hovrättsråd
08-561 670 73

Joakim Zetterstedt
hovrättsråd
08-561 670 66

Målnummer:

T 7276-13