JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ingen nedsatt hyra på grund av höga radonhalter

[2014-11-05] Svea hovrätt

Radonhalter som överstiger Socialstyrelsens riktvärde ger inte automatiskt rätt till nedsatt hyra. Det har Svea hovrätt kommit fram till i en dom idag.

Radonhalterna i lägenheten hade varit högre än riktvärdet om 200 becquerel. Hovrätten konstaterar att radonhalter som överstiger riktvärdet visserligen kan vara en brist som kan ge rätt till nedsatt hyra. Men domstolen hänvisar bl.a. till att kraven för att få nedsatt hyra på grund av brister inte bör sättas för lågt.

I tingsrätten hade hyresgästen fått hyran nedsatt. Hovrätten ändrade alltså tingsrättens dom.

En ledamot i hovrätten var skiljaktig och ansåg att den höga radonhalten i sig skulle ge rätt till nedsatt hyra.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-11-05

För mer information kontakta:

Dan Öwerström
hovrättsråd
08-561 675 44

Målnummer:

T 4632-13