JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Invigningen av Mark- och miljööverdomstolens nya lokaler

[2014-11-06] Svea hovrätt

Under början av hösten flyttade Mark- och miljööverdomstolen in i nya lokaler i Kv. Västertorn på Riddarholmen. För att uppmärksamma detta bjöd domstolen in till seminarium och invigningsceremoni den 5 november.

 


Bland de inbjudna fanns representanter från olika departement och de fem mark- och miljödomstolarna samt personal från Mark- och miljööverdomstolen. Presidenten för Svea hovrätt, Fredrik Wersäll, och chefen för Mark- och miljööverdomstolen, lagmannen Per-Anders Broqvist, höll inledande anföranden där domstolens betydelse för samhällsutvecklingen och ambitionen att vara ett nationellt kunskapscentrum för miljörätten framhölls.


Under seminariedelen berättade de tekniska råden vid Mark- och miljööverdomstolen Jan Gustafsson, Anna-Lena Rosengardten och Carl-Gustaf Hagander, var och en verksamma inom olika av domstolens målområden, om arbetet vid domstolen under temat ”Exempel på intressekonflikter och avvägningar i domstolen”. Härefter höll justitierådet Gudmund Toijer ett anförande om Mark- och miljööverdomstolens roll i rättsbildningen. Sammansättningen av jurister och tekniska råd och den särskilda kompetens detta innebär lyftes fram som en viktig omständighet av betydelse för domstolens prejudikatbildande verksamhet.


Under den avslutande invigningsceremonin deltog klimat- och miljöministern Åsa Romson och justitieministern Morgan Johansson. Under ministrarnas tal berömdes de nya lokalerna och det nämndes bl.a. att regeringens planer för bostadsbyggandet i landet kan leda till en ökad måltillströmning till mark- och miljödomstolarna. Under en gemensam insats klippte de båda ministrarna av det band som manifesterade att lokalerna i Kv. Västertorn nu på riktigt tagits över av Svea hovrätt och Mark- och miljööverdomstolen.

Senast ändrad: 2014-11-06