JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Iphones omfattas av upphovsrättshavares rätt till privatkopieringsersättning

[2015-04-30] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i en dom meddelad idag fastställt att vissa modeller av iPhones som TeliaSonera har importerat till Sverige omfattas av upphovsrättshavares rätt till s.k. privatkopieringsersättning enligt 26 k § upphovsrättslagen. IPhone-modellerna anses både genom sin funktionalitet och genom den faktiska användningen uppfylla lagens krav på att vara särskilt ägnade för privatkopiering.

Svea hovrätt har meddelat dom i en tvist mellan upphovsrättsorganisationen Copyswede och TeliaSonera, som gäller om iPhones ska omfattas av s.k. privatkopieringsersättning. Hovrätten fastställer Södertörns tingsrätts mellandom om att iPhone-modellerna iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5S och iPhone 5C, som TeliaSonera sedan den 1 januari 2009 importerat till Sverige, ska anses särskilt ägnade för kopiering av verk för privat bruk enligt 26 k § upphovsrättslagen och därför omfattas av en ersättningsrätt för upphovsmännen enligt samma bestämmelse. IPhone-modellernas lämplighet för privatkopiering genom sin tekniska kapacitet och användarvänlighet uppfyller de krav som en tolkning av begreppet särskilt ägnad för privatkopiering innebär i det avseendet. Det är också visat att iPhone-modellerna faktiskt används för privatkopiering i den utsträckning som enligt hovrätten krävs för att anordningarna ska omfattas av ersättningsrätten. Att iPhone-modellerna har en rad andra användningsområden än privatkopiering har ingen självständig betydelse för om de i och för sig ska omfattas av ersättningsrätten. Detta kan däremot få betydelse vid den bedömning som det nu återstår för tingsrätten att göra gällande storleken på den ersättning som ska utgå. Frågan om storleken på ersättningen omfattades alltså inte av prövningen i hovrätten.

För beställning av domen, kontakta hovrättens arkiv.

Senast ändrad: 2015-04-30

För mer information kontakta:

Anna Bladh Redzic
Tf. hovrättsassessor
08-561 675 18

Målnummer:

T 6515-14