JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Justitieminister Morgan Johansson besöker Svea hovrätt

[2015-04-29] Svea hovrätt

I dag besöker justitieminister Morgan Johansson Svea hovrätt. Under besöket kommer justitieministern att få en presentation av hovrättens verksamhet och utmaningar. Han kommer bland annat att få information om mål av skiftande karaktär som hovrätten och Mark- och miljööverdomstolen har hanterat under senare tid. I samtal med medarbetare på Svea hovrätt kommer han även att få en inblick i hur det dagliga arbetet på hovätten fungerar.

Senast ändrad: 2015-04-29

För mer information kontakta:

Camilla Olsson
Kanslichef
08-561 671 42