JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Justitieminister Morgan Johansson och
klimat- och miljöminister Åsa Romson inviger Mark- och miljööverdomstolens
nya lokaler

[2014-11-03] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen inrättades 2011 och har nu varit verksam i drygt tre år. Domstolen hanterar varje år cirka 2 000 överklagade avgöranden från landets mark- och miljödomstolar och har genom sin position som sista instans i huvuddelen av målen en central betydelse i samhällsbyggandet. Här prövas frågor om stora infrastrukturprojekt så som nytt miljötillstånd för Arlanda flygplats men även mål om Mälarens reglering, detaljplanen för Slussen och utbygganden av vindkraft.

Mark- och miljööverdomstolen flyttade nyligen in i nyrenoverade lokaler i kvarteret Västertorn på Riddarholmen i Stockholm. För att uppmärksamma detta har domstolen bjudit in till seminarium och invigningsceremoni den 5 november 2014. Seminarierna kommer att behandla frågor om Mark- och miljööverdomstolens utmaningar och roll i rättsbildningen samt intressekonflikter och avvägningar i målen.

Det kommer att finnas ett begränsat antal platser för journalister. Anmälan om intresse att närvara görs till hovrättens kontaktpersoner.

Senast ändrad: 2014-11-04

För mer information kontakta:

Camilla Olsson
kanslichef
08-561 671 42

Monica Stenberg
avdelningsadministratör
08-561 675 94