JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Konstnärs intrång i upphovsrätten till ett porträttfotografi?

[2015-03-17] Svea hovrätt

En fotograf har tagit en porträttbild av Christer Pettersson. Fotografiet har bedömts vara skyddat som ett upphovsrättsligt verk. En konstnär har i en oljemålning avbildat Christer Pettersson med fotografiet som förebild. Hovrätten har kommit fram till att konstnären genom målningen inte har gjort intrång i fotografens upphovsrätt till fotografiet.

En fotograf stämde en konstnär för upphovsrättsintrång och yrkade skadestånd. Det påstådda intrånget avsåg att konstnären gjort ett exemplar av fotografens porträttbild genom att i sin oljemålning avbilda Christer Pettersson. Enligt fotografen hade konstnären genom sin målning framställt ett exemplar av fotografiet. Konstnären bestred detta och hävdade att hans målning var ett nytt, självständigt verk. Tingsrätten bedömde att det var fråga om ett upphovsrättsintrång genom exemplarframställning och förpliktade konstnären att betala skadestånd till fotografen. Hovrätten har nu upphävt tingsrättens dom och ogillat fotografens talan. Hovrätten fann att målningen inte innebar att ett exemplar av fotografiet hade framställts. Hovrätten kom också fram till att målningen inte var att betrakta som en bearbetning av fotografiet. Enligt hovrätten är målningen ett nytt, självständigt verk som konstnären har skapat i fri anslutning till fotografiet.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30

Senast ändrad: 2015-03-17

För mer information kontakta:

Kajsa Bergkvist
Hovrättsråd
08-561 675 14

Målnummer:

FT 6377-14