JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen har idag godkänt bygglovet för ombyggnad av akutmottagningen på St. Görans sjukhus

[2015-02-16] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen godkänner bygglovet för att bygga om entrén och ambulanstillfarten vid S:t Görans sjukhus i Stockholm. Enligt domstolen är ombyggnaden förenlig med den gällande detaljplanen. En ombyggnad innebär inte heller en betydande olägenhet för intilliggande bostäder med hänsyn till bland annat buller och trafiksäkerhet. Stadsbyggnadsnämndens beslut att lämna bygglov för de sökta åtgärderna fastställs därför.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt upphävde i juni förra året bygglovet för åtgärderna då domstolen kom fram till att de berörda bostadsrättsföreningar, som överklagat bygglovet, skulle drabbas av betydande olägenheter av den ändrade tillfarten till akuten. Denna dom överklagades av Locum AB och Stockholms läns landsting. 

Mark- och miljööverdomstolens dom innebär att det nu finns förutsättningar att genomföra de planerade ombyggnaderna. 

Mark- och miljööverdomstolens dom går inte att överklaga.  


Bifogade filer:

P 6920-14


Senast ändrad: 2015-02-16

För mer information kontakta:

Lars Dirke
Lagman
08-561 675 69

Carl-Gustaf Hagander
Tekniskt råd
08-561 675 40

Målnummer:

P 6920-14