JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i Arlandamålet

[2014-03-19] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen har igår meddelat prövningstillstånd för överklagandena i Arlandamålet.

Handläggningen fortsätter nu och motparterna kommer att beredas möjlighet att yttra sig. Swedavias överklagande kommer även att kungöras i dagstidningar. En tidsplan för fortsatt handläggning kommer inom kort att upprättas.

Den som önskar ta del av beslutet i sin helhet i elektronisk form kan beställa det vid Mark- och miljööverdomstolens elektroniska brevlåda svea.avd6@dom.se


Bifogade filer:

Protokoll M 11706-13


Senast ändrad: 2014-03-19

För mer information kontakta:

Åsa Talvik
Föredragande
08-561 675 80

Malin Wik
Hovrättsråd
08-561 674 45

Målnummer:

M 11706-13