JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Mark- och miljööverdomstolen meddelar prövningstillstånd i mål nr M 5375-14

[2014-09-09] Svea hovrätt

I målet om ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad kalkstensbrytning och vattenverksamhet i Stucks kalkbrott på Gotland, mål nr M 5375-14.

Mark- och miljööverdomstolen har idag meddelat prövningstillstånd. Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom har överklagats av Naturvårsverket, länsstyrelsen i Gotlands län samt ett antal föreningar. Sedan en av klagandena beretts tillfälle att komplettera sitt överklagande kommer sökanden i målet, SMA Svenska Mineral AB, att beredas tillfälle att yttra sig över överklagandena. 

En tidsplan över den fortsatta handläggningen kommer att upprättas. Mark- och miljööverdomstolen kommer fortlöpande att lägga ut information om målet under rubriken ”Uppmärksammade mål” på Mark- och miljööverdomstolens externa webbplats.

Senast ändrad: 2014-09-09

För mer information kontakta:

Eywor Helmenius,
hovrättsråd
08-561 675 65

Lina Österberg,
föredragande
08-561 674 47

Camilla Norberg,
domstolshandläggare
08-561 675 56

Målnummer:

M 5375-14