JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Medarbetarna vid Svea hovrätt är nöjda

[2015-11-23] Svea hovrätt

De anställda vid Svea hovrätt är nöjda med sin arbetssituation och med sina utvecklingsmöjligheter. Det framgår av resultatet i 2015 års medarbetarundersökning

Under hösten 2015 genomfördes en medarbetarundersökningen för samtliga medarbetare vid Sveriges Domstolar. Medarbetarna har fått svara på hur de uppfattar sin arbetssituation. Resultatet från undersökningen är viktig för att identifiera styrkor och utvecklingsområden.

Undersökningens sammanfattande resultat mäts i ett så kallat medarbetarindex (MI) mellan 0-100. För Sveriges Domstolar totalt ligger MI på 75 medan motsvarande siffra för hovrätten är 79.

Svarsfrekvensen för samtliga medarbetare inom Sveriges Domstolar var 87 % och vid hovrätten 91 %. Det är en höjning med 13 procentenheter av svarsfrekvensen jämfört med den senaste undersökningen som genomfördes 2012.

- Det är glädjande att medarbetarna vid hovrätten till stor del trivs med och är stolta över sitt arbete. Men det finns utvecklingsområden, det är bland annat angeläget att arbeta vidare med arbetsbelastningen, såväl centralt för hela hovrätten som på de enskilda avdelningarna och sektionerna, säger hovrättspresidenten Fredrik Wersäll.

Senast ändrad: 2015-11-23