JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Meddelande av dom i arbetsmiljömål efter mord på häkte

[2015-09-18] Svea hovrätt

Svea hovrätt har idag fastställt tingsrättens friande dom i ett arbetsmiljömål efter det att en kriminalvårdare mördats av en intagen på häktet Huddinge.

I oktober 2011 mördades en kriminalvårdare av en intagen på häktet Huddinge. Den intagne dömdes för mord till livstids fängelse. Åklagaren åtalade därefter tre chefer på häktet för arbetsmiljöbrott dels kriminalvårdschefen, dels två kriminalvårdsinspektörer. De tre cheferna frikändes i tingsrätten. Åklagaren överklagade tingsrättens dom och begärde att hovrätten skulle döma kriminalvårdschefen och en av kriminalvårdsinspektörerna för arbetsmiljöbrott, genom att av oaktsamhet ha brutit mot bestämmelserna i arbetsmiljölagen. Hovrätten har i likhet med tingsrätten kommit fram till att bevisningen inte är tillräcklig för att åtalet ska bifallas.

Vid bedömningen har hovrätten bland annat beaktat att det fanns rutiner på häktet Huddinge gällande transport av intagna, att risken för att rutinerna inte skulle fungera var mycket låg och att det varken från Arbetsmiljöverkets sida eller genom den centrala tillsyn som Kriminalvården utförde hade framkommit någon kritik mot rutinerna. Rutinerna hade vidare fungerat i flera år. Enligt vad som framkommit i målet var det istället enskilda arbetstagares misstag eller glömska den aktuella dagen som fick till följd att rutinerna inte följdes. Enligt hovrätten kan ingen av de åtalade cheferna åläggas ett straffrättsligt ansvar. En ledamot i hovrätten är skiljaktig och vill döma båda cheferna för arbetsmiljöbrott.

Senast ändrad: 2015-09-18

För mer information kontakta:

Kenneth Nordlander
Hovrättsråd
08-561 673 04

Agneta Persson
Domstolshandläggare
08-561 672 93

Målnummer:

B 1873-15