JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nobel Center på Blasieholmen.

[2018-12-11] Svea hovrätt

Mark- och miljööverdomstolen avskriver målet om detaljplan för Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står därmed fast.

Efter överklagande av motståndare till detaljplanen upphävde Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, den detaljplan för Nobel Center som beslutats av Stockholms stad. Mark- och miljödomstolens dom överklagades i sin tur av Stockholms stad till Mark- och miljööverdomstolen.

Stockholms stad har nu återkallat sitt överklagande. Mark- och miljööverdomstolen har därför avskrivit målet från vidare handläggning. Det innebär att mark- och miljödomstolens dom där detaljplanen upphävs står fast och gäller. Mark- och miljööverdomstolens beslut att avskriva målet kan inte överklagas.

Senast ändrad: 2018-12-11

För mer information kontakta:

Johan Svensson
Hovrättsråd
08-561 674 02

Målnummer:

P 5338-18