JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Nya riktlinjer för sakframställning i hovrätten

[2017-05-11] Svea hovrätt

Svea hovrätt publicerar nya promemorior om riktlinjer för sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål respektive dispositiva tvistemål och familjemål. Promemoriorna ersätter tidigare riktlinjer.

  • Promemoriorna är avsedda att vara ett stöd för parter och ombud i förberedelserna inför en huvudförhandling i hovrätten, säger hovrättsrådet Per Sundberg.

Promemorian om sakframställning och framläggande av bevisning i brottmål hittar du här. Promemorian om sakframställning och framläggande av bevisning i dispositiva tvistemål och familjemål hittar du här.

Riktlinjerna har tagits fram av Svea hovrätts viceordförandekonferens, som består av hovrättens hovrättsråd som också har befattningen vice ordförande på avdelning. Konferensen sammanträder regelbundet i syfte att främja en enhetlig praxis i hovrätten.

Senast ändrad: 2017-05-11

För mer information kontakta:

Per Sundberg
Hovrättsråd
08-561 669 71

Svea hovrätts presstjänst
070-183 66 93