JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressträff med anledning av hovrättens dom i det s.k. Rwandamålet

[2014-06-18] Svea hovrätt

Hovrätten kommer den 19 juni kl. 14.00 att meddela dom i det s.k. Rwandamålet.

Några av rättens ledamöter kommer att finnas tillgängliga för frågor under kl. 14.30-15.30 i hovrättens sal 5 (Wrangelska palatset).

För beställning av handlingar i målet:  svea.avd8@dom.se

Senast ändrad: 2014-06-19

För mer information kontakta:

Hans Cappelen-Smith
hovrättsråd
08-561 671 08

Joakim Zetterstedt
hovrättsråd
08-561 670 66

Catrine Björkman
hovrättsråd
08-561 671 15

Rikard Samuelsson
hovrättsfiskal
08-561 671 21

Viveka Roth
domstolshandläggare
08-561 670 98

Målnr:

B 6659-13