JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Publicering av hyresrättsliga avgöranden

[2017-03-01] Svea hovrätt

Svea hovrätt är överinstans för ärenden som överklagas från landets samtliga hyresnämnder. Svea hovrätts avgöranden kan inte överklagas. Från och med den 1 mars 2017 hittar du på hovrättens webbplats svar på vanligt förekommande frågor när ett mål överklagats till hovrätten från en hyresnämnd. Från och med den 1 mars 2017 publiceras också hovrättens avgöranden i hyresmål som är vägledande eller annars av allmänt intresse. Den hyresrättsliga informationen hittar du under rubriken Genvägar.

Senast ändrad: 2017-03-01