JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Riksdagsledamot döms för bokföringsbrott

[2016-12-06] Svea hovrätt

En riksdagsledamot har idag dömts av Svea hovrätt för bokföringsbrott till villkorlig dom och böter. Hovrätten har däremot inte skiljt honom från uppdraget som riksdagsledamot.

Den 33-årige mannen var styrelseledamot i ett aktiebolag som hade anknytning till ett riksdagsparti. Bokföringen hade av bolaget uppdragits åt en konsult. Under 2013 utfördes inte någon löpande bokföring i bolaget. Konsulten dömdes i tingsrätten för medhjälp till bokföringsbrott, men styrelseledamoten frikändes där. I hovrätten har två nya vittnen hörts och det har också lagts fram ny skriftlig bevisning i form av e-postmeddelanden. Hovrätten har med beaktande av den nya bevisningen bedömt att styrelseledamoten fått sådana indikationer på att bokföringen inte sköttes att han borde ha följt upp frågan. Eftersom han trots detta inte agerat, anser hovrätten att han varit oaktsam. Hovrätten bedömer att det däremot inte är bevisat att styrelseledamoten haft uppsåt till att bokföringen inte utfördes. Han döms därför för oaktsamt bokföringsbrott som är av normalgraden. Påföljden har bestämts till villkorlig dom och böter. Aktiebolaget åläggs en företagsbot om 300 000 kr. Enligt regeringsformen kan en domstol avsätta en riksdagsledamot som gjort sig skyldig till brott. Hovrätten har bedömt att brottet i detta fall inte varit så allvarligt att det motiverar en avsättning.

 





Senast ändrad: 2016-12-06

För mer information kontakta:

Anna-Karin Berglund
Tf. hovrättsassessor
08-56167316

Ulrika Ihrfelt
Hovrättsråd
08-561567315

Målnummer:

B 1972-16