JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Romer får skadestånd för att de funnits med i Kringresanderegistret enbart på grund av etniskt ursprung

[2017-04-28] Svea hovrätt

Svea hovrätt har i dag dömt Staten att betala skadestånd till elva personer med 30 000 kr var för att de har funnits med i Kringresanderegistret hos skånepolisen enbart på grund av etnisk tillhörighet.

Hösten 2013 avslöjade Dagens Nyheter att skånepolisen hade ett register, kallat Kringresande-registret, som omfattade tusentals romer. Elva personer har därefter begärt att få 30 000 kr var i skadestånd för att de har registrerats i registret enbart på grund av att sitt romska ursprung. Staten, genom Justitiekanslern, har motsatt sig detta. Stockholms tingsrätt har dömt till romernas fördel.

I hovrätten har Staten fortsatt att hävda att personerna inte har registerats enbart på grund av etnicitet i strid med polisdatalagen och motsatt sig att betala skadestånd. Staten har dock inte gett någon förklaring till varför personerna har funnits med i registret utan allmänt hänvisat till polisens arbetsmetoder med att bearbeta tips inom underrättelseverksamheten. Staten har i hovrätten erkänt att behandlingen av personerna har inneburit en kränkning av deras rättigheter enligt Europakonventionen.

Hovrätten har konstaterat att Kringresanderegistret i stor utsträckning omfattat romer, att ordet kringresande leder tankarna till just romer och att polisens arbetssätt synes ha blivit en kartläggning av romer. Ingen av personerna i målet, som alla bor i Stockholmsområdet, har varit misstänkta för brott, är släkt med eller har kopplingar till de romska familjer i Skåne som polisen börjat kartlägga. Enligt hovrätten har därför inte annat kommit fram än att aktuella personers uppgifter lagts in i Kringresanderegistret enbart på grund av sitt etniska ursprung.

Hovrätten har gjort bedömningen att den kränkning som de registrerade som fört talan i målet utsatts för är allvarlig och att den begärda ersättningen är skälig, bl.a. med tanke på den historia av utsatthet och kränkningar av romer som finns. Hovrätten fastställer därför tingsrättens dom.

Svea hovrätts, avdelning 4, dom den 28 april 2017 i mål T 6161-16.

Senast ändrad: 2017-04-28

För mer information kontakta:

Fredrik Wersäll
hovrättspresident
08-561 671 41

Erik Lindberg
hovrättsråd
08-561 672 68

Målnummer:

T 6161-16