JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Sedan Högsta domstolen beviljat resning i ett mål mot en man som dömts till 14 års fängelse för grova våldtäkter mot sin dotter har Svea hovrätt idag ogillat åtalet och skadeståndstalan mot mannen

[2014-04-25] Svea hovrätt

Mannen dömdes år 2003 till 14 års fängelse för att han vid upprepade tillfällen under åren 1983 till 1990 hade våldtagit sin då minderåriga dotter. Han förpliktades även att betala skadestånd. Den huvudsakliga bevisningen mot mannen, som förnekade gärningarna, bestod av dotterns berättelse. Det fanns inga direkta vittnesiakttagelser eller teknisk bevisning.

Mannen frigavs villkorligt år 2012. Efter ansökan av mannen beviljade Högsta domstolen i maj 2013 resning. Av Högsta domstolens beslut framgår att målsäganden mellan åren 2007 – 2009 berättat om nya sexuella övergrepp vilka uppgifter till viss del visat sig vara felaktiga och i andra delar kunnat ifrågasättas. Högsta domstolen fann att de nya uppgifterna skadade tilltron till målsägandens tidigare lämnade uppgifter i sådan grad att det fanns anledning att betvivla mannens skuld.

Hovrätten har tagit upp målet till prövning igen. Förundersökningen har återupptagits och en lång rad utredningsåtgärder vidtagits. Målsäganden har hörts vid flera tillfällen beträffande såväl de tidigare som de nya påstådda sexuella övergreppen. Målsäganden har dessutom genomgått en förnyad rättsmedicinsk undersökning. Ett stort antal förhör har hållits med dels personer som hördes under den ursprungliga förundersökningen, dels några ytterligare personer.

Med utgångspunkt i de vidtagna utredningsåtgärderna har åklagaren gjort bedömningen att den bevisning som numera föreligger inte är tillräcklig för en fällande dom. Åklagaren har därför medgett mannens yrkande om att åtalet ska ogillas.

I linje med detta har åklagaren inte åberopat någon bevisning i det nu resta målet och inte heller någon annan part har gjort det. Med hänvisning härtill har hovrätten funnit att åtalet och den i anledning därav förda skadeståndstalan ska ogillas.

Domen kan beställas från hovrättens arkiv, 08-561 673 30.

Senast ändrad: 2014-04-25

För mer information kontakta:

Kenneth Nordlander
Hovrättsråd
08 – 561 67304

Kontaktpersonen är tillgänglig
den 25 april 2014 kl. 11.00-
12.00 och kl. 13.30-14-30.

Målnummer:

B 5250-13